RIJEČ RAVNATELJA

Pero Zekić, prof. (Ravnatelj)

Glazbena škola „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče osnovana je kao javna ustanova odlukom Općinskog Vijeća Žepče 20. Prosinca 1996.godina. Za 19 godina svog rada, djelovanja i kulturnog obrazovanja mladih sa područja cijele naše Općine, ali i susjednih općina škola se sustavno i progresivno razvijala. Danas broji preko 500 učenika, gdje smo jedna od najvećih Glazbenih škola u Bosni i Hercegovini. Uz konstantne uspjehe naših učenika na županijskim, federalnim te međunarodnim natjecanjima, svrstavamo se i među najuspješnije glazbene institucije u BiH.

Na ponos našoj općini, županiji, Glazbena škola Žepče je jedini namjenski izgrađeni objekt poslije rata u BiH samo za potrebe glazbene škole, gdje u sklopu škole imamo i koncertnu dvoranu. Na ponos svih nas da bude baš u našem Žepču.

Naša škola jedan je od najsvjetlijih primjera institucije u našoj općini i županiji koja na interdisciplinaran način pomaže razvoju kulture i identiteta žepačkog kraja.

Radom u školi sa učenicima, od osnovne do srednje škole, uz mnogobrojne uspjehe na natjecanjima širom Bosne i Hercegovine ali i susjednih zemalja, promičemo glazbenu kulturu, ali i kulturu i suživot općenito.

Kroz glazbu i sudjelovanjima na svim svečanostima putem javnih nastupa naših učenika i profesora želimo reprezentativno afirmirati naš kraj i drugima prezentirati ono što mi imamo i čime se dičimo.

U ovom svijetu „globalnog sela“ smatramo da mali krajevi imaju šansu, da upravo kroz našu školu odnosno kulturno obrazovanje i uzdizanje najosjetljivije populacije, a to su mladi, uz potporu ljudi iz naše Općine i resornih ministarstava, mogu se na najbolji način afirmirat kako u lokalnoj zajednici tako i u širem okruženju.

U tome značajnu ulogu ima komunikacija, kako putom klasičnih medija, tako još više i novih elektronskih medija.

Na tom tragu smo otvorili ove mrežne stranice na kojima želimo još više prezentirati svoj rad i postaviti sadržaje koji će biti dostupni većem broju ljudi širom svijeta. Preko web stranice, a mogu slobodno kazati i portala, jer želimo dodavati nove sadržaje i snimke naših koncerata i nastupa, za one koji nisu upoznati sa našim radom ali i velikoj dijaspori ovog kraja. Postavljeni sadržaji će također biti vrijedna arhiva za naše učenike ali i predstojeće generacije koje će pohađati ovu školu.

Želim vam ugodnu posjetu na našim mrežnim stranicama i svako dobro od mene osobno,svih djelatnika i učenika naše škole.

Ravnatelj,
Pero Zekić, prof.